STRONA ARCHIWALNA * STRONA ARCHIWALNA * STRONA ARCHIWALNA
zawiera informacje sprzed października 2021

aktualna strona jest pod adresem: cfd.sds.pl

O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro   Do medytacji   

  Wszystkie sesje o Ojcu Jordanie
Zeszyty Formacji Duchowej nr 91: Opatrzność Boża stworzyła mnie – Piotr Szyrszeń SDS
W 91. numerze ZFD publikujemy treści, którymi Piotr Szyrszeń SDS podzielił się w czasie sesji Szkoły Duchowości Ojca Jordana „Opatrzność Boża stworzyła mnie” (12-14 VI 2020).
#ZJordanemKuBeatyfikacji

Opatrzność Boża stworzyła mnie 12-14 czerwca 2020 - relacja
„Opatrzność Boża stworzyła mnie” - notatka z dziennika O. Franciszka M. od Krzyża była inspiracją sesji Szkoły Duchowości Ojca Jordana w CFD w Krakowie (12-14 VI 2020).

Opatrzność Boża stworzyła mnie (MP3) - Piotr Szyrszeń SDS
Stworzenie nie wyszło całkowicie wykończone z rąk Stwórcy. Jest w drodze do doskonałości, a Stwórca z miłością i mądrością pro­wadzi je, podtrzymuje i… pozwala mu działać, bo w realizacji swe­go za­mysłu posługuje się współudziałem stworzeń. Może też wy­pro­wadzić dobro ze skutków zła, fizycznego czy moralnego, spo­wo­do­wa­nego przez nie. Prowadzeni słowem Bożym z Pisma Świę­tego i Ka­techizmu, także od czcigodnego sługi Bożego o. Fran­cisz­ka Jordana, pragnącego być „tak dobrym, jak można, narzędziem Bożej Opatrzności”, będziemy uczyć się ufności i cierpliwości, by dojść do celu, a nie zatrzymać się w połowie drogi.

Opatrzność Boża stworzyła mnie 12-14 czerwca 2020 - zapowiedź
W dniach 12-14 czerwca 2020 r. odbędzie się sesja w ramach Szkoły Duchowości Ojca Jordana „Opatrzność Boża stworzyła mnie”. Poprowadzi ją Piotr Szyrszeń SDS.

ZFD nr 81: „Panie, naucz nas modlić się!” - Piotr Szyrszeń SDS
W 81. numerze ZFD publikujemy treści, którymi Piotr Szyrszeń SDS dzielił się w czasie sesji „Panie, naucz nas modlić się” w ramach Szkoły Duchowości Ojca Jordana w CFD w Krakowie (20-22 IV 2018). Ich biblijną podstawę stanowi słowo z Ewangelii wg św. Łukasza – Łk 6, 12-17a, czytane z odniesieniem do doświadczenia o. Franciszka M. od Krzyża Jordana, założyciela salwatorianów i salwatorianek w setną rocznicę jego śmierci.

Panie, naucz nas modlić się! (MP3) - Piotr Szyrszeń SDS
Słowo Boga karmi i leczy. Powołuje i posyła. Oczyszcza i umacnia do walki o dobro wszystkich i choćby jednego człowieka. Kształtuje apostołów zdolnych obumierać sobie, by żyć i dzielić się życiem z innymi. W setną rocznicę śmierci sługi Bożego Franciszka Marii od Krzyża Jordana, założyciela salwatorianów i salwatorianek, sięgamy po Ewangelię wg św. Łukasza – przede wszystkim Łk 6, 12-17a – by korzystając z notatek, które o. Jordan zostawił w dzienniku ducho­wym (DD), uczyć się modlitwy, która kształtuje życie.

Panie, naucz nas modlić się! 20-22 kwietnia 2018 - relacja
Uczestnicy sesji „Panie, naucz nas modlić się!” w ramach Szkoły Duchowości Ojca Jordana w CFD w Krakowie (20-22 IV 2018) modlili się słowem z Ewangelii Łk 6, 12-17a.

Panie, naucz nas modlić się! 20-22 kwietnia 2018 - zapowiedź
W dniach 20-22 kwietnia 2018 r. odbędzie się sesja w ramach Szkoły Duchowości Ojca Jordana „Panie, naucz nas modlić się!”. Poprowadzi ją Piotr Szyrszeń SDS.

Jak prowadzić życie duchowe? 20-22 maja 2016 - homilie
20-05-2016 - Ucz się od proroków wytrwałości w dobrym i cierpliwości w przeciwnościach!
21-05-2016 - Pozwól Bogu, by był hojny, jak On tego chce, kiedy i gdzie chce.
22-05-2016 - Szukamy Boga, który jest naszą Mądrością, Miłością i Mocą.

Jak prowadzić życie duchowe? (MP3) - Piotr Szyrszeń SDS, Józef Tarnówka SDS
Życie duchowe w codziennej praktyce: chcemy pytać, jak dać się prowadzić Duchowi Świętemu, który „wydobywa” dla nas z Pisma słowa Boże. Jak na co dzień żyć Eucharystią? Jak rozeznawać swoje miejsce w Kościele i społeczeństwie? Jak stawać się apostołami? Jak brać wzór ze świętych otwierając się na uświęcające Boże działanie? Odpowiedzi szukamy również sięgając po „Dziennik duchowy” sługi Bożego Franciszka Marii od Krzyża Jordana, założyciela salwatorianów i salwatorianek.

Jak prowadzić życie duchowe? 20-22 maja 2016 - relacja
W dniach 20-22 maja 2016 r. odbyła się sesja w ramach Szkoły Duchowości Ojca Jordana „Jak prowadzić życie duchowe?”. Prowadzili ją Piotr Szyrszeń SDS i Józef Tarnówka SDS.
 

Dojrzewanie do decyzji życiowych 5-7 grudnia 2014 - homilie
Homilie wygłosili Ryszard Stankiewicz SDS, Piotr Szyrszeń SDS i Józef Tarnówka SDS.
homilia 05-12-2014 - Zakazuje reklamy, bo oczekuje od nas świadectwa!
homilia 06-12-2014 - Stwardniałe grozi złamaniem, skruszone Bóg uzdrawia.
homilia 07-12-2014 - Wybierając szukamy siebie czy Mocniejszego od nas?

Dojrzewanie do decyzji życiowych (płyty CD) - Piotr Szyrszeń SDS, Józef Tarnówka SDS
Wstąpił do seminarium w wieku 27 lat. Zdobywszy pewność, że Bóg powołał go do zało­żenia rodziny zakonnej, 6 lat później, złożył pierwsze śluby. Miał wówczas 33 lata. Dlaczego tak późno? – ktoś może zapytać. Z drugiej strony wielu nas współczesnych mogłoby stwierdzić, że to „w sam raz”. W atmosferze modlitwy chcemy przyjrzeć się procesowi rozeznawania i dojrze­wa­nia do de­cyzji „na całe życie”. Punktem odniesienia będzie dla nas historia założyciela salwatorianów w swoim powołaniu aż do końca wiernego Bogu i Kościołowi, mimo wielu trudności...

Dojrzewanie do decyzji życiowych 5-7 XII 2014 - punkta do modlitwy
W dniach 5-7 grudnia 2014 r. odbyła się sesja w ramach Szkoły Duchowości Ojca Jordana „Dojrzewanie do decyzji życiowych”; prowadzili je Piotr Szyrszeń SDS i Józef Tarnówka SDS.
- zob. punkta do osobistej modlitwy i refleksji -

SZKOŁA DUCHOWOŚCI OJCA JORDANA
Tu znajdziesz informacje o zakończonych spotkaniach w ramach Szkoły Duchowości Ojca Jordana i wybranych publikacjach o słudze Bożym o. Franciszku Marii od Krzyża.

[1] [2]  następne
ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl