STRONA ARCHIWALNA * STRONA ARCHIWALNA * STRONA ARCHIWALNA
zawiera informacje sprzed października 2021

aktualna strona jest pod adresem: cfd.sds.pl

O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro   Do medytacji   

  PROGRAM BIEŻĄCY ...


 

PROGRAM

ROK 2021


Program na rok 2022

dostępny jest

TUTAJ (kliknij)

 

 

 

===   ===   === 

Możliwość nadsyłania zgłoszeń: 
na spotkania organizowane w I. półroczu 2022 - od 3 września 2021,
na spotkania organizowane w II. półroczu 2022 - od 3 stycznia 2022.

W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu, na które już ktoś został przyjęty, prosimy o przesłanie informacji o rezygnacji. Ze zwolnionego miejsca skorzysta ktoś inny (dotyczy to również osób przyjętych jako dochodzące na sesje).

===  ===  ===

===   ===   === 

BŁOGOSŁAWIONY OJCZE FRANCISZKU,
MÓDL SIĘ ZA NAMI!


LISTOPAD
 

Na głębinach Słowa.
„Gwałtownicy Królestwa”.
Lectio divina z Jakubem i Janem
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
26-28 listopada 2021
Jakub i Jan z przydomkiem Boanerges. Przydomek zapożyczony z hebrajskiego może oznaczać: „synowie uczucia”, „synowie gniewu”. Młodzi gniewni, którzy łatwo ulegali emocjom, wpadali w gniew. „Grzmiący” są przykładem niezwykłej historii braci, którzy dali się porwać przez piękno Osoby Jezusa z Nazaretu. Syn Ojca cierpliwie ewangelizował charaktery i temperamenty synów Zebedeusza, przemieniając ich w Bożych „gwałtowników Królestwa”. Starszy z braci – Jakub – jako pierwszy z Dwunastu dojrzał do męczeństwa. Młodszy – Jan – stał się towarzyszem Piotra w odważnym świadczeniu o Jezusie pośród prześladowań, jakich zaznał pierwotny Kościół. Pójdziemy drogą lectio divina, aby odczytać duchowy sens historii biblijnych braci i uczyć się od nich więzi z Jezusem. On potrafi bogactwo naszych osobowości i temperamentów ukierunkować na zdobywanie Królestwa.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
BRAK MIEJSC 

GRUDZIEŃ

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-II, IV i Pogłębienie: List do Tytusa)
1-9 grudnia 2021
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-II, IV] i współpracownicy
oraz Piotr Szyrszeń SDS [Pogł.]
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2021

 

 

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
28 grudnia 2021 – 5 stycznia 2022
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2021

 

PROGRAM na rok 2022

STYCZEŃ

Rekolekcje Lectio Divina 
(etapy: I-IV i Pogłębienie: Miłosierdzie wcielone. Lectio divina z s. Faustyną))
8-16 stycznia 2022
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy oraz Krzysztof Wons SDS (Pogł.);
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

 

Jak żyć słowem Bożym na co dzień? 
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM 
21-23 stycznia 2022 
Sesja przeznaczona dla osób, które pragną pogłębić praktykę osobistej modlitwy słowem Bożym. Uczestnicy będą wprowadzeni w metodę modlitwy słowem Bożym w codzienności. Zostanie zaproponowana konkretna forma ćwiczeń na cały rok do indywidualnej pracy duchowej w świetle słowa Bożego.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, 
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.  
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

 

 

Rozwój- zaproszenie do pełni życia
BIBLIODRAMA – WARSZTATY
25-27 stycznia 2022

Bóg, stwarzając człowieka, zaprasza go do rozwoju w całym swoim życiu. Rozwój osobisty to działania, które pomnażają talenty i wyzwalają indywidualny potencjał. Podjęcie tych działań pozwala wzrastać, dążyć do realizacji marzeń, kreować nowe możliwości. Na warsztatach w perspektywie Słowa: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem ” (Mt 25, 20b) będzie mowa o odkrywaniu w sobie potencjału i wydobywaniu z siebie tego, co najlepsze; o tym, że warto podjąć próbę przekraczania siebie; o drodze do tego, jak być szczęśliwszym i bardziej sobą.

PROWADZI: ks. Tomasz Knop – teolog duchowości, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta, lider psychodramy i bibliodramy, kapelan hospicjum, kierownik duchowy, rekolekcjonista. 

Uwaga! 

Przyjęcia na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 98 1020 2906 0000 1102 0438 6462. Osoby korzystające z posiłków i noclegów – zadatek 150 zł; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 70 zł. W przypadku rezygnacji z sesji zadatek nie jest zwracany.  

możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

  styczeń / LUTY

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
29 stycznia – 6 lutego 2022
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

     LUTY

"Moc w słabości się doskonali" 2 Kor 12, 9
Dni Pustyni z Amedeo Cencinim FdCC
FORMACJA DUCHOWNYCH I OSÓB KONSEKROWANYCH
9-11 lutego 2022

Pozostajemy często niepojednani z własnymi słabościami. Najbardziej osłabia nas nie nasza słabość, lecz fakt, że jej nie akceptujemy. Trudno nam zgodzić się na to, że jesteśmy „naczyniami glinianymi”, a jeszcze trudniej uwierzyć, że Bóg przechowuje w nich moc swojej łaski. Potrafi zamieniać nasze słabości w miejsca szczególnie płodne, życiodajne. Nie uwalnia nas od tego, co słabe, ale pomaga dojrzewać pośród słabości. Uczestnicy sesji będą prowadzeni do przemodlenia własnej słabości w powołaniu w świetle słów Pana: „Moc w słabości się doskonali”. 

PROWADZI: Amedeo Cencini FdCC – kanosjanin, ceniony włoski formator, psychoterapeuta, kierownik duchowy, rekolekcjonista.
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

 

Dynamika stawania się uczniem Jezusa w integralnej formacji
FORMACJA DUCHOWNYCH I OSÓB KONSEKROWANYCH 
23-25 lutego 2022

Towarzyszy nam przekonanie, że „ dzięki stałemu doświadczeniu bycia uczniem formacja jest procesem jednolitym i integralnym, rozpoczynającym się w seminarium i trwającym w życiu kapłańskim, jako formacja permanentna ” (Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, 53). To zdecydowane stwierdzenie wynikające z doświadczeń Kościoła skłania nas do podjęcia uważnej refleksji nad etapem formacji do prezbiteratu, jakim jest etap stawania się uczniem Jezusa. Podczas sesji, którą rozpoczniemy dniem skupienia, podejmiemy kluczowe kwestie związane z dojrzewaniem naszych wychowanków i naszym jako uczniów Chrystusa Pana. Sesja przeznaczona dla wychowawców seminariów diecezjalnych i zakonnych, dla osób odpowiedzialnych za formację permanentną, a także dla formatorek zakonnych na wszystkich etapach formacji.

PROWADZĄ: bp Damian Bryl – biskup kaliski, przewodniczący Zespołu ds. wprowadzania Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia; ks. Piotr Kot – biblista, rektor WSD w Legnicy, przewodniczący Konferencji Rektorów WSD; ks. Marek Jarosz – rektor WSD w Płocku; ks. Marek Panek – rektor WŚSD w Katowicach;
s. Anna Maria Pudełko – apostolinka, psychopedagog powołania; ks. Tomasz Trzaskawka – ojciec duchowny PWSD w Gnieźnie, przewodniczący Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej przy Komisji ds. Duchowieństwa KEP. 
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

 MARZEC

Wprowadzenie w Wielki Post
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM 
1-3 marca 2022

Zapraszamy na dni zasłuchania w Słowo, aby wyciszyć się i duchowo przygotować do wejścia w czas czterdziestodniowego postu. Biblia przekonuje, że Bóg upatrzył sobie pustynię jako miejsce przemawiania Serca do serca i odnowienia przymierza miłości ze swoimi wiernymi. Czas pustyni potrwa od wtorku przed wejściem w Wielki Post, przez Środę Popielcową do czwartku po Popielcu. Przyjęcie posypania głowy popiołem w stanie serca nakarmionego Słowem może pomóc rozpocząć z większą hojnością i wielkodusznością dni postu, modlitwy i uczynków miłosierdzia.  

PROWADZI: Joachim Stencel SDS 
– duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista. 
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

 

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
7-15 marca 2022
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

 

Obecność. Przestrzeń relacji, bliskości i tożsamości
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO 
25-27 marca 2022 

Bóg, na którego podobieństwo zostaliśmy stworzeni, jest miłością, relacją trzech Osób. Jesteśmy stworzeni do relacji. Relacje potrafią pobudzić w nas najgłębiej skrywaną siłę motywującą do życia. Zaspokajają naszą potrzebę więzi i tęsknotę za dookreśleniem własnej tożsamości. Żyje w nas potrzeba, by czuć się dla kogoś ważnym, by otwierać się w zaufaniu i być bezpieczną przystanią dla drugiego. W takich warunkach uczymy się, kim naprawdę jesteśmy. W tajemniczy sposób spełniamy się w relacjach przez obecność. W klimacie życzliwej obecności rozpraszają się nasze lęki i możemy wzrastać. Uczestnicy sesji będą zaproszeni do refleksji nad rolą obecności w relacji z Bogiem, w ludzkich relacjach i rozwoju osobistym. 

PROWADZĄ: Beata Zarzycka – albertynka, psycholog, nauczyciel akademicki w Instytucie Psychologii KUL; Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości. 
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

KWIECIEŃ  

"Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach" Łk 22, 28
Próba, pokusa, cierpienie i śmierć - doświadczenie Jezusa Chrystusa i nasze
SZKOŁA BIBLIJNA
1-3 kwietnia 2022

Syn Boży stał się człowiekiem i przyjął słabości naszej ludzkiej natury aż po śmierć, z wyjątkiem grzechu. Podczas tej sesji spróbujemy przyjrzeć się, jak Jezus przeżywał przeciwności i jak przykład Jego życia uzdalnia nas do przyjmowania trudności.

PROWADZI: s. Judyta Pudełko ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza – wykładowca Pisma Świętego na Akademii Katolickiej w Warszawie, propagatorka praktyki lectio divina. 
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

 

Poznawanie siebie w świetle słowa Bożego
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
8-10 kwietnia 2022
Odkrywanie prawdziwego obrazu siebie w świetle słowa Bożego może stać się szczególną drogą do poznania i przyjęcia własnej wartości. Jest to proces bardzo delikatny i trudny. Dokonuje się przede wszystkim na modlitwie. Przez modlitwę słowem Bożym i kontemplację Ojca Miłosiernego uczymy się patrzeć na siebie „oczami” Boga. Wskazane jest, aby w procesie tym towarzyszył kierownik duchowy.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

  kwiecień / MAJ

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-III i Pogłębienie:
Lectio divina ze św. Piotrem w Ewangeliach)
25 kwietnia – 3 maja 2022
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-III] i współpracownicy
oraz Krzysztof Wons SDS [Pogł.]
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

 MAJ

"Pierwsze jest: Słuchaj..." Mk 12, 29
Lectio divina na otwarcie Domu Słowa
SZKOŁA BIBLIJNA 
6-9 maja 2022

U początku wiary, powołania, misji jest słuchanie Słowa. Jakie słuchanie Słowa, takie życie i ewangelizacja. Kościół od pierwszych dni swego istnienia praktykuje lectio divina. Droga Bożego czytania rozpoczyna się od czytania Słowa i przez medytację i modlitwę serca prowadzi do kontemplacji. Krakowskie CFD strzeże wielowiekowej tradycji lectio divina, ponieważ widzi w niej nadzieję na nową jakość życia, na nową duchową wiosnę Kościoła. Otwarcie nowo wybudowanej części Domu Słowa poprzedzi poświęcenie i rekolekcje „nowego otwarcia” w misji CFD. 

PROWADZI: abp Grzegorz Ryś – metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista. 

POŚWIĘCENIE DOMU SŁOWA: Milton Zonta SDS – przełożony generalny Towarzystwa Boskiego Zbawiciela; Józef Figiel SDS – przełożony Polskiej Prowincji Salwatorianów 

możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

 

Nasza tożsamość: zrośnięci z Chrystusem
SZKOŁA WIARY
13-15 maja 2022

Od dnia chrztu jesteśmy tożsami z Chrystusem; jesteśmy z Nim zrośnięci (por. Rz 6, 5). Ojciec wyznaje w naszej duszy: „Tyś jest moje dziecko umiłowane, w tobie mam upodobanie”, zaś Duch Ojca, który zanurzył nas w Chrystusie, modli się w nas i wzdycha: „Abba, Ojcze”. Podczas dni pustyni uczestnicy będą zaproszeni do ponownego przeżycia chrztu świętego przez zanurzenie w tajemnicy Słowa, zgłębianie znaków sakramentalnych oraz z pomocą sztuki sakralnej. 

PROWADZI: Marko Ivan Rupnik SJ – dyrektor Centrum Aletti w Rzymie, teolog, rekolekcjonista, kierownik duchowy, twórca mozaik.
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

 

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV i Pogłębienie: Historia przebaczonej krzywdy; Lectio divina z Józefem Egipskim)
20 - 28 maja 2022
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-IV] i współpracownicy
oraz Joachim Stencel SDS [Pogł.]
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

CZERWIEC 

Szukaj zażyłości ze świętymi!
SZKOŁA DUCHOWOŚCI BŁ. FRANCISZKA JORDANA
3-5 czerwca 2022

Mamy „dokoła siebie mnóstwo świadków” (Hbr 12, 1). Są oni dla nas przykładem, a nawet, jak mówił św. Grzegorz Wielki, viva lectio. Wspierają nas, abyśmy nie zatrzymali się w drodze do celu. Błogosławiony Franciszek Maria od Krzyża Jordan pobudzał siebie i zachęca nas, byśmy codzienność przeżywali razem z przyjaciółmi Boga nie tylko kanonizowanymi czy beatyfikowanymi przez Kościół, ale i tymi „z sąsiedztwa”, na których uwrażliwia nas papież Franciszek (por. Gaudete et exsultate, 6-7). 

PROWADZI: Piotr Szyrszeń SDS – duszpasterz domu rekolekcyjnego w Międzywodziu, kierownik duchowy i rekolekcjonista.
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

 

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
18-26 czerwca 2022
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

 czerwiec / LIPIEC

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
30 czerwca - 8 lipca 2022
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021
ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl