STRONA ARCHIWALNA * STRONA ARCHIWALNA * STRONA ARCHIWALNA
zawiera informacje sprzed października 2021

aktualna strona jest pod adresem: cfd.sds.pl

O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro   Do medytacji   

  Jak medytować słowo? ...


Sesję Szkoły lectio divina w temacie "Meditatio. Jak medytować słowo?" prowadzą:
Innocenzo Gargano OSB Cam 
– kameduła, wykładowca patrystyki na papieskich uczelniach rzymskich, współczesny mistrz duchowy lectio divina;
Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

Prowadzących i uczestników polecamy Waszej modlitwie.

Program sesji przedstawia się następująco:

Środa, 17 listopada
15.30 - Spotkanie wprowadzające
16.15 - EUCHARYSTIA z homilią o. I. Gargano OSB Cam
17.30 - Konferencja I: MEDITATIO W DYNAMICE REKOLEKCJI LECTIO DIVINA - K. Wons SDS
18.15 - Kolacja
19.30 - Konferencja II: DZIEDZICTWO HEBRAJSKIE I WIELKA ALEGORIA FILONA Z ALEKSANDRII - o. I. Gargano OSB Cam

rozpoczyna się czas pełnego milczenia
- Modlitwa osobista Najświętszym Sakramentem (możliwość do godz. 22.00)

Czwartek, 18 listopada
7.30 - Czytanie i adoracja Słowa przed Najświętszym Sakramentem
8.15 - Śniadanie
9.15 - Konferencja III: MARYJA A SŁOWO U EWANGELISTY ŁUKASZA - o. I. Gargano OSB Cam
- Czas osobistej modlitwy
11.15 - Konferencja IV: MEDYTACJA U ORYGENESA I DROGA CHRZEŚCIJANINA W ETAPACH: POCZĄTKUJĄCEGO, BIEGŁEGO, DOSKONAŁEGO - o. I. Gargano OSB Cam
- Czas modlitwy Słowem
12.45 - Obiad
14.30 - Konferencja V: KSIĘGA, SŁOWO I ŻYCIE W MEDYTACJI GRZEGORZA WIELKIEGO I U HUGONA OD ŚW. WIKTORA - o. I. Gargano OSB Cam
- Medytacja Słowa przed Najświętszym Sakramentem
17.15 - EUCHARYSTIA, z homilią o. I. Gargano OSB Cam
18.15 - Kolacja
19.30 - Konferencja VI: MAŁA REGUŁA ŚW. ROMUALDA DOTYCZĄCA MEDYTACJI U ŚW. BRUNONA Z KWERFURTU - o. I. Gargano OSBCam
- Modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem (możliwość do godz. 22.00)

Piątek, 19 listopada
7.30 - EUCHARYSTIA z homilią o. I. Gargano OSB Cam
kończy się czas pełnego milczenia
8.15 - Śniadanie
9.00 - Konferencja VII: PYTANIA - ODPOWIEDZI - I. Gargano OSB Cam
10.45 - Medytacja Słowa przed Najświętszym Sakramentem (45 min.)
11.45 - Konferencja VIII: REKOLEKCJE LECTIO DIVINA
W KSZTAŁTOWANIU KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ŻYCIA - K. Wons SDS
12.45 - Obiad - koniec sesji

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl