STRONA ARCHIWALNA * STRONA ARCHIWALNA * STRONA ARCHIWALNA
zawiera informacje sprzed października 2021

aktualna strona jest pod adresem: cfd.sds.pl

O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro   Do medytacji   

  XVIII Dni Duchowości Biblijnej ...


Już dziś (11.11.2021 r.) rozpoczniemy w naszym Domu XVIII Dni Duchowości Biblijnej. Potrwają one do 14 listopada, a tematem, którym się zajmiejmy jest:
 
Bóg karzący czy łaskawy?

Do poprowadzenia zaprosiliśmy biblistów: ks. Wojciecha Węgrzyniaka, s. Joannę Nowińską SM oraz ks. Dariusza Dziadosza.

Zapzonajcie się z naszym programem oraz otoczcie nas wszytskich swą modlitewną troską. 
 
Czwartek, 11 listopada
 
I. Niewola babilońska
Prowadzi: ks. Wojciech Węgrzyniak
 
15.30 – Spotkanie wprowadzające
16.15 – EUCHARYSTIA
17.30 – Konferencja I: NIEWOLA BABILOŃSKA Z PERSPEKTYWY PROROKÓW 
18.15 – Kolacja
19.30 – Konferencja II: NIEWOLA BABILOŃSKA Z PERSPEKTYWY PSALMISTY
 
 rozpoczyna się czas pełnego milczenia
 Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem (możliwość adoracji do 22.00)
 
 
Piątek, 12 listopada
 
II. Przyjście Boga w Ap 2-3 : kara czy ratunek?
Prowadzi: s. Joanna Nowińska SM
 
  9.15 – Konferencja I: JEŚLI TY NIE RUSZYSZ- JA ZAINGERUJE (POR. AP 2,5.16)
10.00 – Refleksja osobista
10.30 – Konferencja II: WSZYSTKICH PODNOSZĘ (POR. AP 3,19)
11.15 – Refleksja osobista
11.45 – Konferencja III: PYTANIA – ODPOWIEDZI
12.45 – Obiad
 
III. Bóg karzący czy łaskawy?
Prowadzi: ks. Dariusz Dziadosz 
 
15.30 – Wprowadzenie. Przygotowanie do wyjścia na pustynię  
16.15 – EUCHARYSTIA
17.30 – Konferencja I: BÓG SPRAWIEDLIWY I MIŁOSIERNY – KAZUS PRARODZICÓW W EDENIE (RDZ 3,1-24)
 
18.15 – Kolacja
19.30 – KONFERENCJA II: ZNAMIĘ KAINA – ZNAK BOŻEJ KARY CZY ŁASKI? (RDZ 4,1-26)
 
 rozpoczyna się czas pełnego milczenia
 Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem (możliwość adoracji do 22.00)
 
 
 
Sobota, 13 listopada
 
 trwa czas pełnego milczenia
 
  7.30 – Modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem
  8.15 – Śniadanie
  9.15 – Konferencja III: SAUL – MONARCHA DOŚWIADCZAJĄCY BOŻEGO WYBORU I ODRZUCENIA (1SM 28,3-25)
Modlitwa osobista
11.15 – Konferencja IV: ZWIĄZEK DAWIDA Z BATSZEBĄ: W CIENIU BOŻEJ KARY I PRZEBACZENIA (2SM 11,1-12,31)
 Modlitwa osobista
12.45 – Obiad
14.30 – Konferencja V: PSALM 103 - IKONA BOŻEJ SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOSIERDZIA
 Modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem
17.15 – EUCHARYSTIA
18.15 – Kolacja
19.30 – Konferencja VI: BARTYMEUSZ – ŚLEPY ŻEBRAK, KTÓRY POTRAFI DOSTRZEC SPRAWIEDLIWOŚĆ I ŁASKAWOŚĆ JEZUSA (MK 10,46-52) 
 Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem (możliwość adoracji do 22.00)
 
 
Niedziela, 14 listopada
 
  7.15 – Modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem
kończy się czas pełnego milczenia
 
  8.00 – Śniadanie
  9.00 – Konferencja: CODZIENNOŚĆ W RYTMIE SŁOWA. PROJEKT CFD NA 2022 (K. Wons SDS)
10.00 – Konferencja: PYTANIA - ODPOWIEDZI
11.45 – EUCHARYSTIA
12.45 – Obiad
 
ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl