STRONA ARCHIWALNA * STRONA ARCHIWALNA * STRONA ARCHIWALNA
zawiera informacje sprzed października 2021

aktualna strona jest pod adresem: cfd.sds.pl

O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro   Do medytacji   

  Nikt nie rodzi się chrześcijaninem, ale się nim staje


 

Prosimy o modlitwę za Prowadzącego, kierowników duchowych i wszystkich uczestników spotkania. Poniżej prezentujemy program sesji.


SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO

 

Nikt nie rodzi się chrześcijaninem,

ale się nim staje

 

prowadzi: O. Amedeo Cencini FdCC

 
Program Sesji

Piątek, 5 listopada

15.30   - Spotkanie wprowadzające

16.15   - EUCHARYSTIA

17.30   - Konferencja I: „NIE PRZEŻYWAMY EPOKI ZMIAN, ALE ZMIANĘ EPOKI” –

    - SENS EWOLUCJI HISTORYCZNEJ

18.15   - Kolacja

19.30   - Konferencja II: „COŚ SIĘ RODZI…” NIE JEST POWIEDZIANE, ŻE DZIEŃ DZISIEJSZY

      JEST GORSZY OD WCZORAJSZEGO

rozpoczyna się czas pełnego milczenia

- Modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem (możliwość do godz. 22.00)

           

Sobota, 6 listopada

 7.30    - Czytanie i adoracja Słowa przed Najświętszym Sakramentem

 8.15    - Śniadanie

 9.15    - Konferencja III: NOWA EWANGELIZACJA (WIERZĄCYCH):

      OD MODELU STWORZENIA DO MODELU ODKUPIENIA

            - Czas osobistej modlitwy

11.15   - Konferencja IV: PARAFIA NIEWIERZĄCYCH

            - Czas modlitwy Słowem

12.45   - Obiad

14.30   - Konferencja V: OCZEKIWANIA OSOBY NIEWIERZĄCEJ

           -  Czas osobistej modlitwy Słowem przed Najświętszym Sakramentem

17.15   - EUCHARYSTIA

18.15   - Kolacja

19.30   - Konferencja VI: ODPOWIEDŹ OSOBY WIERZĄCEJ:

       POMIĘDZY AKULTURACJĄ A INKULTURACJĄ

- Modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem (możliwość do godz. 22.00)

                       

Niedziela, 7 listopada

  7.30   - Czytanie i adoracja Słowa przed Najświętszym Sakramentem

kończy się czas pełnego milczenia

8.15   - Śniadanie

  9.00   - Konferencja: Dom Słowa na obecne czasy. Jak chcemy Wam służyć? (K. Wons SDS)

10.00   - Konferencja VII: PYTANIA - ODPOWIEDZI

11.45   - EUCHARYSTIA

12.45   - Obiad - koniec sesji

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl